Onze Sponsors voor 2019

Wij kunnen ieder jaar rekenen op onze bereidwillige Sponsors.
zij dragen hun steentje bij zodat we van onze evenementen een
leuke dag kunnen maken.

Voor de editie DFD 2019 mogen we rekenen op onderstaande sponsors.
(word aangepast tot op 12 augustus 2019)